OPLEIDING NBN S 21-100-1:2021 & Schrapping ARAB 52.10.4

De laatste versie van de branddetectienorm NBN S 21-100-1:2021 is ondertussen 2 jaar in voege. Als verfrissing organiseren wij een technische opleiding waar de volledige norm nog even wordt doorgenomen.
De laatste aanpassing, die ervoor zorgt dat er resultaatgericht kan gewerkt worden vanaf de ontwerpfase, is een belangrijk onderwerp van deze opleiding.
Met de toevoegingen van het geargumenteerd dossier, de verschillende mogelijkheden van doormelding eigen aan de organisatie, alsook de gerichte oplossingen wat betreft BEAM-detectoren wordt de norm een stuk handelbaarder naar de praktijk.
Hierdoor is het mogelijk om de branddetectie perfect af te stemmen met de doelstellingen en de risico’s van het gebouw.

Ten gevolge van de schrapping van het artikel ARAB 52.10.4 is de norm NBN S 21-100-1 nog veel praktijkgerichter geworden naar de praktische oplossingen qua bekabeling, functiebehoud, …

   25 januari 2024

   8u30

   ELECTROTEST Haachtsesteenweg 236, 1820 Melsbroek

   350 per persoon (lunch inclusief)

Inschrijving gesloten. Opleiding volzet, volgende opleiding 30/05/2024