Publicatie nieuwe versie branddetectienorm

De nieuwste versie van de branddetectienorm NBN S 21-100-1:2021 werd op 13 augustus 2021 gepubliceerd. Deze aanpassing bracht een grote fundamentele aanpassing met zich mee waardoor er resultaatsgericht kan gewerkt worden van in de ontwerpfase. Met de toevoegingen van het geargumenteerd dossier, verschillende mogelijkheden van doormelding eigen aan de organisatie alsook de gerichte oplossingen wat betreft BEAM-detectoren wordt de norm een stuk handelbaarder naar de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om de branddetectie perfect af te stemmen met de doelstellingen en de risico’s van het gebouw.

Hierbij enkele voorbeelden die de norm met zich meebrengt:

  • de resultaatsgerichte aanpak;
  • het toevoegen van lineaire thermische detectie;
  • beam-detectie in volumes met grote hoogte;
  • doormelding op maat van de noden.

ELECTROTEST nodigt u van harte uit om deze aanpassingen samen met u door te nemen op één van onze studiedagen.