Verzeker de veiligheid en betrouwbaarheid van uw opslagtank
Verzeker de veiligheid en betrouwbaarheid van uw opslagtank

Verzeker de veiligheid en betrouwbaarheid van uw opslagtank

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is het cruciaal om het risico op lekkage te beperken. Het niet correct werken van de overvulbeveiliging van opslagtanks kan als voorbeeld milieuverontreiniging veroorzaken. Daarom moet u de veiligheid en betrouwbaarheid van uw tank verzekeren. Wij controleren de algemene veiligheid en staat van uw tank, gaan na of alle verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en controleren of uw tank voldoet aan de reglementaire bepalingen.

We denken hierbij aan de tanks die worden gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen en vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogrammen volgens de CLP-verordening.

Voor meer info omtrent deze dienst kan u terecht bij ELECTROTEST of rechtstreeks via onze Technical Manager, Bram Vanbuel:

bram.vanbuel@electro-test.be
+32 497 05 43 99