Controle opslagtanks met gevaarlijke gassen (uitgezonderd LPG)

Ondernemingen of instellingen die aangepaste tanks gebruiken voor de opslag van gassen, zijn wettelijk verplicht om ze regelmatig te laten controlen door een erkende milieudeskundige (discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen) om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen.

ELECTROTEST heeft als EDTC Erkende Milieudeskundigen in huis om deze controle voor u uit te voeren. We gaan de veiligheid en de conformiteit van uw installatie(s) na en houden u na de controle op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien wij u steeds van gericht advies over de maatregelen die u kan nemen om deze te verhelpen of voorkomen.

Nood aan een betrouwbare controle voor de opslagtanks met gevaarlijke gassen in uw bedrijf?

Is de controle van een opslagtank met gevaarlijke gassen verplicht?

Wanneer uw bedrijf gassen opslaat, dan moet de opslagtank voldoen aan geldende veiligheidseisen om het risico op milieuverontreiniging te verkleinen. Een gasopslagplaats dient daarom bij de indienststelling en periodiek tijdens zijn werking gecontroleerd te worden.

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

De reglementeringen van tankcontroles in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn verschillend:

  • De controle is reglementair enkel van toepassing in Vlaanderen. 
  • In Brussel en Wallonië is de controle mogelijk op basis van extra exploitatievoorwaarden in milieuvergunning. 

Hoe verloopt de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke gassen?

Onze milieudeskundige controleert de algemene veiligheid van uw opslagtank(s) en gaat na of alle verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. In grote lijnen houdt dit in dat de tanks gecontroleerd worden op conformiteit met de wetgeving, op hun in- en uitwendige staat en op de dichtheid van hun leidingen.

Wat na de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen?

Wanneer de tank is gecontroleerd en goedgekeurd, ontvangt u een indienststellingsverslag voor de ingebruikname of een periodiek controleverslag voor periodiek nazicht, in overeenstemming met de wetgeving.

Betrouwbare controle nodig voor opslagtanks met gevaarlijke gassen in uw bedrijf?

Controle van uw opslagtanks met gevaarlijke gassen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST is de controle van uw opslagtanks met gevaarlijke gassen in goede handen. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw tanks correct, volledig en veilig uit te voeren. Zo komt u niet alleen tegemoet aan de reglementering, maar bent u er ook zeker van dat u de tanks in uw bedrijf veilig kan gebruiken.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over medewerkers die als Erkende Milieudeskundigen een breed gamma milieutoepassingen aan verplichte controles onderwerpen:

  • Controle van benzine verdeelinstallaties (publiek toegankelijk)
  • Controle van installaties voor het fysisch behandelen van gassen
  • Controle van autogene lasposten en snijbranders.
  • Controle van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen
  • Controle van opslagtanks met brandstoffen
  • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen

Betrouwbare controle nodig van opslagtanks met gevaarlijke gassen in uw bedrijf?