Controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen

Maakt u als onderneming of instelling gebruik van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen/ontspannen)? Dan bent u wettelijk verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren, zodat ze aan de geldende veiligheidseisen voldoen.

ELECTROTEST heeft erkende milieudeskundigen in huis om deze controle voor u uit te voeren.

Nood aan een betrouwbare controle voor installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen in uw bedrijf?

Is de controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen verplicht?

Ja! Ondernemingen of instellingen die gebruik maken van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen zijn wettelijk verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren, zodat ze aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat de controles van deze installaties met houders in alle objectiviteit verlopen, moeten ze in Vlaanderen uitgevoerd worden door een EMD (Erkend Milieudeskundige).

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

De controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen is:

Reglementair enkel van toepassing in Vlaanderen.

In Brussel en Wallonië mogelijk op basis van extra exploitatievoorwaarden in de milieuvergunning.

ELECTROTEST kan deze controle uitvoeren in alle gewesten.

Betrouwbare controle nodig voor installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen in uw bedrijf?

Hoe verloopt de controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen?

Deze controles bestaan uit een onderzoek voor de indienststelling en periodieke controles daarna:

Het onderzoek voor de indienststelling bestaat uit:

 • Een controle van de vereiste documenten
  • De vergunning
  • De handleiding van de fabrikant
  • De constructiedocumenten
  • Het verslag van het bodemcorrosieonderzoek en/of kathodische bescherming voor ondergrondse installaties.
 • Een uitwendig onderzoek van de installatie
 • Een inwendig onderzoek van de installatie
 • Een lekdichtheidsproef
 • Nazicht van de aanwezigheid en goede werking van de verplichte beveiliging.

Het periodiek onderzoek bestaat uit:

 • Een uitwendig onderzoek van de installatie
 • Een inwendig onderzoek van de installatie
 • Een lekdichtheidsproef
 • Nazicht van de aanwezigheid en goede werking van de verplichte beveiliging.

Wat na de controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen?

ELECTROTEST gaat steeds de veiligheid en conformiteit van uw installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen na. Na de controle ontvangt u een keuringsverslag met het besluit van de controle, een duidelijke omschrijving van de gekeurde installatie en eventuele inbreuken.

Inbreuken

Werden er inbreuken vastgesteld? Dan moet u die eerst verhelpen en een tweede keuringsbezoek bestellen alvorens u de installatie (weer) mag gebruiken.

Geen inbreuken

Werden er geen inbreuken vastgesteld? Dan kan de installatie meteen zonder problemen in dienst gesteld worden of in gebruik blijven.

Gericht advies

Bij eventuele problemen voorzien wij u steeds van gericht advies over de maatregelen die u kan nemen om deze te verhelpen of voorkomen.

Betrouwbare controle nodig voor installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen in uw bedrijf?

Controle van installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST hebben we alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen correct, veilig en volledig uit te voeren. Zo bent u er zeker van dat ze volgens de geldende veiligheidseisen functioneren.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over erkende milieudeskundigen die een breed gamma aan milieutoepassingen aan verplichte controles kunnen onderwerpen:

 • Controle van opslagtanks met brandstoffen
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke gassen (uitgezonderd LPG)
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen
 • Controle van brandstofverdeelinstallaties (publiek toegankelijk)
 • Controle persluchttoestellen of gelijkaardige toestellen

Nood aan een betrouwbare controle voor installaties met houders voor het fysisch behandelen van gassen in uw bedrijf?