Keuring persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen

Maakt u als onderneming of instelling gebruik van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen? Dan bent u wettelijk verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren, zodat ze aan de geldende veiligheidseisen voldoen.

ELECTROTEST heeft erkende milieudeskundigen in huis om deze keuring voor u uit te voeren.

Nood aan een betrouwbare keuring voor persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen in uw bedrijf?

Is de keuring van persluchtinstallaties verplicht?

Ja! Ondernemingen of instellingen die persluchtinstallaties gebruiken, zijn wettelijk verplicht om deze installaties regelmatig te laten keuren om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen. Om ervoor te zorgen dat de keuringen van deze installaties in alle objectiviteit verlopen, dient de keuring in Vlaanderen verplicht uitgevoerd worden door een EMD (Erkend Milieudeskundige). In Brussel dient dit te gebeuren door een bevoegd persoon. In Wallonië dient dit te gebeuren door een EDTC (Externe dienst voor technische controle).

Controle van gelijkwaardige toestellen

Naast persluchtinstallaties bestaan er nog verschillende gelijkaardige installaties zoals sprinklerinstallaties, aanloopreservoirs, drukvaten die bestemd zijn om bepaalde producten als verf of cement uit te drijven, houders om machines te dempen of af te remmen en houders om een afsluiter te bedienen. Dit soort gelijkaardige installaties zijn niet aan wettelijke verplichtingen onderworpen, maar zijn potentieel wel even gevaarlijk als persluchttoestellen.

ELECTROTEST raadt dan ook aan om deze toestellen volgens dezelfde wettelijke voorschriften te controleren. Wij voeren deze controles graag voor u uit met het grootste oog voor detail.

Toepassingsgebied en mogelijkheid tot uitvoeren

De reglementeringen zijn verschillend in de drie gewesten. ELECTROTEST is bevoegd om de controle uit te voeren in volgende gewesten:

 • Vlaanderen 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Wenst u meer info over deze controle?

Lekverlies van perslucht

Persluchtlekken kunnen overal in uw persluchtnet aanwezig zijn. Die verliezen lopen al snel hoog op en dat maakt het gebruik van perslucht op jaarbasis bijzonder duur. Bij ELECTROTEST beschikken we over moderne detectieapparatuur om deze luchtlekken voor u in kaart te brengen. Zo kan u de nodige maatregelen treffen om te besparen in uw persluchtkosten.

Hoe verloopt de keuring van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen?

ELECTROTEST voert keuringen van persluchtinstallaties en gelijkaardige toestellen in uw bedrijf uit op verschillende momenten:

→ Bij de (her)indienststelling:

 • Verificatie van de constructiedocumenten, handleiding en milieuvergunning; 
 • Aanwezigheid en goede werking van de reglementaire veiligheidsvoorzieningen; 
 • Uitvoeren van een in- en uitwendig onderzoek. 

Periodiek:

 • Uitwendig onderzoek; 
 • Inwendig onderzoek; 
 • Tests van de reglementaire veiligheidsvoorzieningen; 
 • Eventuele ultrasone diktemetingen.  

Betrouwbare keuring nodig voor persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen in uw bedrijf?

Wat na de keuring van uw persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen?

Onze inspecteurs gaan de veiligheid en conformiteit van uw persluchtinstallatie(s) na en communiceren hun bevindingen in duidelijke taal. Na de keuring van uw persluchtinstallaties ontvangt u een keuringsverslag met het besluit van de controle, een duidelijke omschrijving van de gekeurde installatie en eventuele inbreuken.

Inbreuken vastgesteld?

In geval van inbreuken die de veilige werking van de installatie in gedrang brengen moet u die eerst verhelpen en een tweede keuringsbezoek bestellen voor u de installatie (weer) mag gebruiken.

Geen inbreuken?

Werden er geen inbreuken vastgesteld? Dan kan de installatie meteen zonder probleem in dienst gesteld worden of in gebruik blijven.

Bij eventuele problemen voorzien wij u steeds van gericht advies.

Keuring van uw persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST hebben we alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen correct, veilig en volledig uit te voeren. Zo bent u zeker dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor:

Sinds 2020 investeert ELECTROTEST in het domein druk- en milieutoepassingen. Voor het Vlaams Gewest beschikt ELECTROTEST over erkende milieudeskundigendie een breed gamma aan milieutoepassingen aan verplichte controles kunnen onderwerpen:

 • Controle van benzine verdeelinstallaties (publiek toegankelijk)
 • Controle van installaties voor het fysisch behandelen van gassen
 • Controle van autogene lasposten en snijbranders.
 • Controle van persluchtinstallaties of gelijkaardige toestellen
 • Controle van opslagtanks met brandstoffen
 • Controle van opslagtanks met gevaarlijke vloeistoffen

Betrouwbare keuring nodig van persluchtinstallaties of gelijkwaardige toestellen in uw bedrijf?