Risicoanalyse NBN S 21-100-1 & 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader (NBN S 21-100-2) én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem (NBN S 21-100-1).

De norm laat opdrachtgever en installateur de ruimte om een installatie te ontwerpen, aangepast aan de noden van de eindgebruiker.

De levenscyclus van een branddetectie- en brandmeldsysteem is duidelijk omschreven in de NBN S 21-100-1.
Een eerste en belangrijke stap in het ontwerpproces is de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes. Deze verzekeren een degelijke basis voor een betrouwbaar branddetectie- en brandmeldsysteem op maat van uw bedrijf of organisatie.

Het ontwerp van het branddetectie- en het brandmeldsysteem hangt ook af van de acties die nodig zijn na de branddetectie. Deze acties moeten vooraf gepland worden en in vroeg stadium besproken worden.

  • Welke zones moeten al dan niet bewaakt worden d.m.v. detectoren (bepaling bewakingsniveau)?
  • Welke detectietechnologie zal een brand in uw gebouw het snelst ontdekken (bepaling technologie)?
  • Welke acties zijn, na ontdekking van een brand, nodig voor een snelle ontruiming van het gebouw (interactie evacuatieprocedure)?
  • Welke acties zijn nodig voor een efficiënte interventie van de brandweer (interactie hulpdiensten)?

Het antwoord op deze vragen moet gedocumenteerd worden in de verplichte risicoanalyse en is bepalend voor het ontwerp van het branddetectie- en brandmeldsysteem.
ELECTROTEST kan u als betrouwbare partner bijstaan tijdens het opstellen van deze risicoanalyse.